Leuk dat je proeflid wordt van de KSF!

Vul hieronder uw gegevens in om het proeflidmaatschap af te sluiten. Het proeflidmaatschap kost € 495 en gaat na zes maanden automatisch over in een regulier lidmaatschap.

CONTRIBUTIE (na proefperiode)

Contactcenters: Inhouse & Facilitair

Categorie 1. | 1 t/m 25 FTE* | € 1.209 per jaar
Categorie 2. | 26 t/m 50 FTE* | € 1.816 per jaar
Categorie 3. | 51 t/m 125 FTE* | € 2.418 per jaar
Categorie 4. | 126 t/m 250 FTE* | € 3.025 per jaar
Categorie 5. | Meer dan 250 FTE* | € 3.627 per jaar
*FTE in het contactcenter

Leveranciers
Categorie 1. | 1 t/m 25 FTE* | € 1.209 per jaar
Categorie 2. | 26 t/m 50 FTE* | € 1.816 per jaar
Categorie 3. | 51 t/m 125 FTE* | € 2.418 per jaar
Categorie 4. | 126 t/m 250 FTE* | € 3.025 per jaar
Categorie 5. | Meer dan 250 FTE* | € 3.627 per jaar
*FTE in de hele organisatie

ZZP
Categorie 6. | € 523 per jaar

Geef hieronder aan tot welke soort uw organisatie behoort en in welke categorie die valt.

FACTURATIEGEGEVENS

De organisatie meldt zich per direct voor het lidmaatschap van de Klantenservice Federatie (KSF) à € 495. De proefperiode eindigt na zes maanden en wordt automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap tegen de aangegeven contributie naar rato.

Opzegging van het proeflidmaatschap kan tot 1 maand voor het verstrijken van de proefperiode.

Het reguliere lidmaatschap geldt voor de hele organisatie en wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Het wordt daarna ieder jaar per 1 januari stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en aangetekend of per e-mail te gebeuren, uiterlijk vier maanden voor het einde van het kalenderjaar (voor 1 september van het lopende jaar). Je ontvangt een bevestiging met daarin de einddatum van het lidmaatschap.

Bent u tekenbevoegd?*

Procedure bij laat/niet betalen, geldig voor alle leden:

  • eerste herinnering na 30 dagen (schriftelijk), waarna wettelijke rente in rekening wordt gebracht
  • tweede herinnering na 45 dagen (schriftelijk en telefonisch)
  • na 60 dagen incassotraject
  • na 90 dagen voordracht door bestuur aan algemene ledenvergadering voor schorsing/royement
Kosten contributie, wettelijke rente, incasso en overige door vereniging gemaakte kosten m.b.t. de incassering van de contributie zijn ten laste van het lid.